Soltan
          Soltanli

 
 
"In the shade of the tree". Oil on canvas. 100x65 cm. 2018.
 
 
"Ağac kölgəsində". Kətan, yağlı boya. 100x65 sm.2018.
 
© Soltan Soltanli (2017)