Soltan
          Soltanli

 
 
“The decorated world”. Oil on canvas. 100x60 cm.
 
 
"Bəzənmiş dünya". Kətan, yağlı boya. 100x60 sm.
 
© Soltan Soltanli (2017)