Soltan
          Soltanli

 
 
“At the top of the tree”. Oil on canvas. 78x64 cm.
 
 
"Ağac başında". Kətan, yağlı boya. 78x64 sm.
 
© Soltan Soltanli (2017)