Soltan
          Soltanli

 
 
“The lakelet shadows”. Oil on canvas. 67x65 cm.
 
 
"Gölməçə kölgələr. Kətan, yağlı boya. 67x65 sm.
 
© Soltan Soltanli (2017)