Soltan
          Soltanli

 
“The intimate beauty”. Oil on canvas. 100x100 cm.
 
 
"Gizli qalmış gözəllik". Kətan, yağlı boya. 100x100 sm.
 
© Soltan Soltanli (2017)