Soltan
          Soltanli

     
 
“The development way of the humanity”. Oil on canvas. 90x60 cm. 2017.
 
 
”Bəşərin inkişaf yolu”. Kətan, yağlı boya. 90x60 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)