Soltan
          Soltanli

     

 
“The world is a window”. Oil on canvas. 71x52 cm. 2017.
 
 
"Dünya bir pəncərədir". Kətan, yağlı boya. 71x52 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)