Soltan
          Soltanli

     
 
“The woman with the cloud”. Oil on canvas. 98x90 cm. 2017.
 
 
"Qadın bulud ilə". Kətan, yağlı boya. 98x90 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)