Soltan
          Soltanli

     
"Towards the sea-shore". Oil on canvas. 90x60 cm. 2017.
 
"Sahilə doğru". Kətan, yağlı boya. 90x60 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)