Soltan
          Soltanli

     
 
“The ill roses”. Oil on canvas. 125x71 cm. 2017.
 
 
"Xəstə qızılgüllər". Kətan, yağlı boya. 125x71 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)