Soltan
          Soltanli

 
 
“The died roses”. Oil on canvas. 55x51 cm. 2017.
 
 
"Ölmüş qızılgüllər". Kətan, yağlı boya. 55x51 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)