Soltan
          Soltanli

 
 
“To pass over the death”. Oil on canvas. 92x61 cm. 2017.
 
 
"Ölümü adlamaq". Kətan, yağlı boya. 92x61 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)