Soltan
          Soltanli

 
 
“Nourishing the inner snake”. Oil on canvas. 101x74 cm. 2017.
 
 
"İçdəki ilanı bəsləyən". Kətan, yağlı boya. 101x74 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)