Soltan
          Soltanli

 
 
“Agreement”. Oil on canvas. 91x61 cm. 2017.
 
 
"Anlaşma". Kətan, yağlı boya. 91x61 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)