Soltan
          Soltanli

 
 
“Lust of the horses”. Oil on canvas. 100x73 cm. 2017.
 
 
"Atların şəhvəti". Kətan, yağlı boya. 100x73 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)