Soltan
          Soltanli

 
 
"Qarşılıqlı asılılıq". Kətan, yağlı boya. 99x80 sm. 2020-2022.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)