Soltan
          Soltanli

 
     
 
,,Anaş toyuq". Kətan, yağlı boya. 100x97 sm. 2022.
 
© Soltan Soltanli (2017)