Soltan
          Soltanli

 
 
 
 
"Pərəstişkar" Kətan, yağlı boya. 90x86 sm. 2022.
 
© Soltan Soltanli (2017)