Soltan
          Soltanli

 
 
“Servitude and love”. Oil on canvas. 79x78 cm. 2017.
 
 
"Əsarət və məhəbbət". Kətan, yağlı boya. 79x78 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)