Soltan
          Soltanli

 
 
“The captive woman”. Oil on canvas. 100x69 cm. 2017.
 
 
"Əsir qadın". Kətan, yağlı boya. 100x69 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)