Soltan
          Soltanli

 
 
"Adam and Eve". Oil on canvas. 110x90 cm. 2019.
 
 
"Adəm və Həvva". Kətan, yağlı boya. 110x90 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)