Soltan
          Soltanli

 
 
"Drunken horseman and horse". Oil on canvas. 75x70 cm. 2019.
 
 
"Sərxoş atlı və at" Kətan, yağlı boya. 75x70 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)