Soltan
          Soltanli

 
     
 
 

"Gizli qalmış gözəllik" sərgisi

 
 
 

“Yüksək ideyalar yolunda”

 
 
 

“Sənət həyata münasibətdir”

 
 
 
     
© Soltan Soltanli (2017)