Soltan
       Soltanli

 

“Yüksək ideyalar yolunda”

     
 
 
 
 

“Sənət həyata münasibətdir”

 
 
 

Soltan Soltanli was awarded the 3rd place in the international competition

 
 
 
   
       
© Soltan Soltanli (2017)